17 medali zdobyli nasi zawodnicy na 89. PZLA Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych

11 marca na malo­wni­czo poło­żo­nych tere­nach Cen­trum Gostar na przed­mieś­ciach Jele­niej Góry od­były się 89. PZLA Mi­strzo­stwach Polski w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Star­to­wało pra­wie 600 zawo­dni­ków z 173 klubów. Nie bra­ko­wało czo­ło­wych pol­skich zawo­dników spe­cja­li­zu­ją­cych się w bie­gach śred­nich oraz dłu­gich. O tytuły mi­strzo­wskie wal­czyli zawo­dnicy w kate­gor­iach U-18, U-20 i se­nio­rzy, kobiety i mężczy­źni. Zawo­dnicy star­to­wali na róż­nych dys­tan­sach, w sumie bie­gów było 11. Bie­ga­cze z naszych klu­bów zdo­byli 17 medali — 6 zło­tych, 8 sre­brnych i 3 brązowe.

W biegu seniorek na 5 km mistrzynią Polski została Katarzyna Rutkowska KS Podlasie Białystok, srebrny medal wywalczyła Katarzyna Kowalska, brązowy medal zdobyła Angelika Cichocka SKLA Sopot, wychowanka naszego klubu ULKS Talex Borzytuchom. Seniorzy zmierzyli się na dwóch dystansach — 4 km i 10 km. W biegu na 4 km srebrny medal zdobył Mateusz Demczyszak LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, na 10 km tego samego koloru krążek wywalczył Marek Kowalski z GKS Żukowo.

W biegu kobiet U-20 na 2 km srebro zdobyła Julia Dias GKS Żukowo, srebrny medal wywalczyła w tej kategorii wiekowej ale w biegu na 4 km Łucja Wiktorowicz OLTS Opoczno Sport Team 9mistrzyni Zrzeszenia LZS). W biegu młodzieżowców na 3 km mistrzem kraju został Patryk Kozłowski RLTL ZTE Radom. W biegu na 6 km U-20 wszystkie medale zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia — złoty Mateusz Dębski RLTL ZTE Radom, srebrny Rafał Pogorzelski LŁKS Prefbet Śniadowo Łomża, a brązowy Nikodem Dworczak WMLKS Nadodrze Powodowo.

W biegu kobiet U-18 na 2 km złoty medal wywalczyła Katarzyna Główczewska ULKS Talex Borzytuchom. W tej kategorii wiekowej na dystansie 3 km wszystkie medale zdobył zawodniczki z naszych klubów — złoto Klaudia Kazimierska LKS Vectra Włocławek, srebro Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień (mistrzyni Zrzeszenia LZS), brąz Zuzanna Latańska MLKS Nadwiślanin Chełmno. W biegu mężczyzn U-18 na 3 km srebrny medal wywalczył Kamil Wichary LKS Kłos Olkusz. W biegu na 5 km w tej kategorii wiekowej złoty medal zdobył Tomasz Kurowski GKS Żukowo, a brązowy Daniel Kryzel ULKS Talex Borzytuchom.

Fot: PZLA Filip Moterski