26 medali zdobyli łucznicy z naszych klubów na HMP juniorów i młodzieżowców

W dniach 4-5 marca w hali spor­to­wej Miej­sko Gmin­nego Ośro­dka Kul­tury i Sportu w Dob­czy­cach od­były się XXXII Ha­lowe Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów i X Halowe Mistrzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w Łuczni­ctwie. Zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia zdo­byli łącznie 26 medali — junio­rzy 12 (4 zło­tych i 8 brą­zo­wych, mło­dzie­żowcy 14 (3 złote, 2 sre­brne i 9 brą­zo­wych). Naj­lep­szymi zawo­dni­kami byli nie­wąt­pli­wie junio­rzy Sylwia Zyzań­ska i Szy­mon Kuro­wski z LKS Łucznik Ży­wiec, któ­rzy wy­wal­czyli po trzy złote medale.

Halową mistrzynią Polski juniorek została Sylwia Zyzańska z LKS Łucznik Żywiec, która w parze z kolegą klubowym Szymonem Kurowski zdobyła też złoto w mikstach. Kolejne złote medale obydwoje dołożyli startując w drużynach — bo zarówno wśród juniorek i juniorów wygrał LKS Łucznik Żywiec. Brązowe medale wywalczyli: indywidualnie Dominik Patryas z LKS Łucznik Żywiec i Aleksandra Baran z KS Stella Kielce, Grzegorz Warias i Gabriela Kłos-Kufel z MLKS Dąbrovia Dąbrowa Tarnowska oraz Dominik Patryas i Gloria Juszczuk z LKS Łucznik Żywiec, drużynowo juniorzy UKS Tramp Jarosław i KS Agros Zamość oraz juniorki KS Stella Kielce i KS Agros Zamość.

Halową mistrzynią Polski w kategorii młodzieżowiec została Karolina Farasiewicz z KS Obuwnik Prudnik, złoto w mikstach wywalczyli Anna Huk i Paweł Marzec z UKS Talent Wrocław oraz męska drużyna KS Obuwnik Prudnik. Srebrne medale w tej kategorii wiekowej zdobyli: kobieca drużyna KS Społem Łódź oraz Kasper Helbin i Karolina Farasiewicz KS Obuwnik Prudnik w mikście. Brązowe medale przypadły w udziale: indywidualnie Dominkowi Makowskiemu z KS Obuwnik Prudnik i Pawłowi Marcowi z UKS Talent Wrocław oraz Kindze Grzyśka z MLKS Czarna Strzała Bytom i Renacie Drogosz KS Społem Łódź, w mikście Michałowi Basiuras i Martynie Kalwinek z KS Społem Łódź, drużynom męskim UKS Talent Wrocław i KS ROKIS Radzymin, drużynom kobiet LKS Łucznik Żywiec i MLKS Czarna Strzała Bytom.

Fot. MGOKiS Dobczyce