Jubileusz 40-lecia KS „Agros” Zamość

23 lu­tego Klub Spor­towy „Agros” Zamość świę­to­wał jubi­leusz swo­jego 40-lecia. W uro­czy­stej gali, która odbyła się w Klubie 3 Bata­lionu Zme­cha­ni­zo­wa­nego w Zamo­ściu wzięli udział zapro­szeni goś­cie, zawo­dnicy, tre­nerzy i dzia­łacze. Były wspo­mnie­nia, medale i wyró­żnie­nia dla tych, któ­rzy two­rzyli klub i tych, któ­rzy osią­gali sukcesy spor­towe. Obe­cnie naj­wię­kszą gwia­zdą klubu jest Paweł Faj­dek, dwu­kro­tny złoty meda­lista Mistrzostw Świata w rzu­cie młotem.

KS „Agros” Zamość rozpoczął działalność w 1976 roku. W ciągu 40 lat wychował znakomitych sportowców z różnych dyscyplin. Początki były niezwykle trudne, pierwsze znaczące sukcesy sportowe przyszły dopiero w 1995 roku. O historii klubu, smutkach i radościach mówił jego obecny prezes Konrad Firek, a wszystkim zebranym na gali przedstawiono filmową prezentację dorobku „Agrosu”. Obecnie w klubie trenują zawodnicy w 6 sekcjach sportowych: lekkiej atletyce, łucznictwie, kolarstwie, zapasach, sumo, podnoszeniu ciężarów. Klub poza szkoleniem dzieci i młodzieży realizuje jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Jednym z nich jest program „Lekkoatletyka dla każdego” obejmujący swym zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe miasta Zamość i niektóre szkoły w gminie Zamość. Oprócz tego przy klubie funkcjonuje szkółka kolarska. Klub jest aktywnym organizatorem imprez, szczególnie Mistrzostw Polski w różnych dyscyplinach, jak i grupach wiekowych.

 

Z okazji jubileusz Urząd Marszałkowski w Lublinie przyznał odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” dla prezesa Konrada Firka. Medal Pamiątkowy od Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymał Jan Stempel. Odznaki wręczali  marszałek województwa Krzysztof Grabczuk i członek zarządu województwa Arkadiusz Bratkowski. Ponadto Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wyróżnić grawertonami okolicznościowymi: KS „Agros” Zamość, Małgorzatę FarionJadwigę Kwiecień. Wyróżnienie od Urzędu Miasta dla prezesa Konrada Firka wręczył zastępcę prezydenta Zamościa Andrzej Zastąpiło.

Marek Mazur i Józef Poterucha, zastępcy przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS wręczyli Złote Honorowe odznaki LZS następującym osobom: Małgorzata Farion, Jadwiga Kwiecień, Jan Stempel, Leszek Stempel, Bogusław Daniłowicz, Marek Kucharski, Wojciech Swatowski, Wojciech Bikowski, Andrzej Gdański, Tomasz Sławomir Murat, Daniel Chwastek, Mariusz Łoś, Stanisław Frańczuk, Andrzej Gaweł, Tomasz Wawrzusiszyn, Stanisław Namiotko, Dariusz Kuzdra. Przekazali także na ręce prezesa list gratulacyjny od przewodniczącego RG KZ LZS Władysława Kosiniak Kamysza.

Prezes Konrad Firek oraz Piotr Małysz, sekretarz zarządu wręczyli medale 40-lecia KS „Agros” Zamość działaczom, trenerom i zawodnikom. Otrzymali je m.in.: działacze — Józef Poterucha (kierownik klubu w 1981 r.), Arkadiusz Bratkowski (członek zarządu 3 kadencji), Jan Hawrylak (prezes klubu w latach 1980-1991), Stanisław Nowakowski (kierownik klubu w latach 1979 — 1980), Krzysztof Pszenniak (sędzia i organizator), Antoni Turzyniecki (dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu); trenerzy — Jan Stempel i Leszek Stempel (łucznictwo), Stanisław Frańczuk (kolarstwo), Bogusław Daniłowicz i Daniel Chwastek (zapasy), Andrzej Gaweł i Krzysztof Niemczuk (podnoszenie ciężarów), Wojciech Bikowski, Marek Kucharski, Janusz Stryjewski, Andrzej Gdański, Marek Jaros (wszyscy la); zawodnicy — Anna Jakubczak-Pawelec (trzykrotna olimpijka, medalistka ME), Izabela Kostruba-Rój (la, olimpijka z Pekinu), Aleksandra Jakubczak (la, medalistka MP), Izabela Orszewska (pierwsza medalistka MP Seniorów w klubie), Mariusz Łoś (wicemistrz ME), Katarzyna Kita (mistrzyni Europy Juniorów), Agnieszka Kuczmaszewska (mistrzyni Polski juniorów i młodzieżowców, 6 na MME), Szymon Kiecana (6 na ME seniorów), Andrzej Jaros (wicemistrz Europy juniorów na 400 m), Małgorzata Kołdej (wicemistrzyni Europy juniorów), Dominik Kopeć (mistrz Polski juniorów i młodzieżowców, aktualny medalista  Halowych MP Seniorów w Toruniu), Magdalena Wronka (medalistka Mistrzostw Polski juniorów i młodzieżowców).

Gratulujemy klubowi i życzymy dalszych sukcesów.

Fot. Facebook klubu