Luzino zakończyło sezon halowy w piłce nożnej

Na zakoń­cze­nie sezonu halo­wego w Luzi­nie 5 marca br. odbył się XI Tur­niej drużyn sołec­kich o Puchar Prze­wod­ni­czą­cego Rady Gminy Luzino. Te wyjąt­kowo zacięte zawody wygrała dru­żyna z Mil­wina, która w wiel­kim finale poko­nała Roba­kowo 2:1. W meczu o 3 miejsce Sychowo mini­mal­nie 1:0 poko­nała młode Zelewo. Naj­lep­szym strzel­cem tur­nieju okazał się: Bar­tek Palach (Roba­kowo), a naj­lep­szym bram­ka­rzem Kazi­mierz Mogul­ski (Milwino). Zawody wzo­rowo zor­ga­ni­zo­wał Witold Dąbro­wski, a sędziami byli: Jaro­sław La­buda i  Miro­sław Miotk.

Po zakończeniu rywalizacji odbyła się uroczystość wręczenia nagród, w której uczestniczył, obecny na całym turnieju Bartłomiej Formela — przewodniczący Rady Gminy Luzino, który wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe puchary, najlepszym drużynom medale  oraz ufundowane przez siebie piłki. Dzięki niemu na wszystkich uczestników czekał również ciepły posiłek. Był to ostatni akcent halowej rywalizacji dla drużyn sołeckich. Na początku kwietnia luzińscy piłkarze rozpoczną zmagania na boiskach. Sezon halowy X Luzińskiej Ligii Sołeckiej oficjalnie zakończyła ostatnia kolejka, która odbyła się 26 lutego. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Milwino, drugie Luzino, a trzecie Barłomino.

Fot. GOSRiT Luzino