Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — Żerków 2017

W dniach 3-4 marca w Żer­ko­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzięli zawo­dnicy z 11 wo­je­wództw repre­zen­tu­jący 28 klubów. Orga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy UKS Prze­krój Żer­ków. Środki finan­sowe na prze­pro­wa­dze­nie imprezy pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Poz­na­niu i Urzędu Mia­sta i Gminy Żer­ków. Imprezę zaszczy­cili swoją obec­noś­cią zapro­szeni goście m.in.: Maciej Witu­ski, prze­wod­ni­czący Komisji Kul­tury Fizy­cznej i Tury­styki Sej­miku Woj. Wiel­ko­pol­skiego oraz przed­sta­wi­ciele władz samo­rzą­do­wych z terenu Gminy Żerków. Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS repre­zen­to­wał Jan Zalewski, wiceprzewodniczący Rady Głównej KZ LZS. Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. wielkopolskie przed zachodniopomorskim i podlaskim. W klasyfikacji klubowej triumfowało KS Podlasie Białystok przed WMLKS Pomorze Stargard i ULKS Fajfer Łapanów.

Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców od młodzika do młodzieżowca na dystansie od 1500 m do 4000 m. Pod koniec zawodów zorganizowano również otwarty bieg dla dzieci na dystansie 1000 m.

W kategorii młodzików mistrzem Zrzeszenia został Jakub Nalepa MULKS Juvenia Głuchołazy, srebrny medal wywalczył Szymon Bodura z Orkana Ostrzeszów, a brązowy Tobiasz Bartczak LKS OSiR Pleszew. Wśród młodziczek wygrała Aleksandra Król GUKS Asy Dywity, druga była Patrycja Klensk ULKS Fajfer Łapanów, a trzecia Martyna Guzowska LUKS Orkan Września.

Wśród juniorek młodszych triumfowała Klaudia Pawlus LLKS Osowa Sień, druga była Diana Karpiuk KS Podlasie Białystok, a trzecia Maja Działoszewska ZLKL Zielona Góra. W tym biegu doszło do rzadko spotykanej sytuacji w biegach przełajowych — różnica czasów między trzecią a czwartą zawodniczką wynosiła 0,01 sekunda, dlatego też organizatorzy zadecydowali o przyznaniu brązowego medalu również Aleksandrze Świć z KS Podlasie Białystok. W tej samej kategorii wiekowej wśród chłopców tytuł mistrza Zrzeszenia LZS zdobył Patryk Markowski KS Podlasie Białystok, wicemistrzem został Krzysztof Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, a trzeci był Damian Wnorowski KS Podlasie Białystok.

Mistrzynią Zrzeszenia wśród juniorek została Łucja Wiktorowicz Opoczno Sport Team, drugie miejsce zajęła Kinga Grabowska UKS 9 Kalisz, a trzecie Anna Wiktorczyk WMLKS Pomorze Stargard. Wśród juniorów najlepszy okazał się Andrzej Kowalczyk ULKS Fajfer Łapanów, drugie miejsce zajął Marcel Chodura LUKS MGOKSiR Korfantów, a trzecie Marek Rzemieniecki KS Podlasie Białystok.

Najlepszą biegaczką w kategorii młodzieżowej okazała się Barbara Skrzypko KS Podlasie Białystok, drugie miejsce zajęła Agnieszka Stachowiak ZLKL Zielona Góra, a trzecie Eliza Lenatrtowicz WMLKS Pomorze Stargard. Wśród młodzieżowców triumfował Adrian Wyrzykiewicz PLKS Gwda Piła, drugi był Damian Gawrorski WMLKS Pomorze Stargard, a trzeci jego kolega klubowy Konrad Majdziński.

W otwartym biegu dzieci na dystansie 1000 m wśród dziewczynek trzy najlepsze to: Natalia Jarzyna WMLKS Pomorze Stargard, Anna Bodura Orkan Ostrzeszów i Marcelina Gościniak UKS Przekrój Żerków, wśród chłopców trzy pierwsze miejsca zajęli — Bartosz Czyż, Wiktor Wład obaj PLKS Gwda Piła, Gabriel Dziełąkowski LLKS Osowa Sień.