Dolnośląskie Zrzeszenie LZS zaprasza na kurs opiekunów wypoczynku letniego

W związku z nową interpretacją przepisów dotyczących opiekunów wypoczynku letniego (muszą oni posiadać uprawnienia wychowawców wypoczynku) Dolnośląskie Zrzeszenie LZS planuje zorganizowanie kursu kwalifikacyjnego w dniach 23.06-26.06 2017 w Ośrodku Szkoleniowo-Sportowym w Nowej Bystrzycy. Szkolenie trwać będzie 36 godzin, mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i szkołę średnią. Będzie w nim uczestniczyć maksymalnie 30 osób. Zajęcia prowadzić będą: wykwalifikowani instruktorzy z przygotowaniem pedagogicznym oraz doświadczeniem praktycznym związanym z organizacją wypoczynku i pracą wychowawczą, ratownik medyczny z wieloletnim doświadczeniem praktycznym oraz instruktorskim. By zaliczyć kurs trzeba zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Koszt kursu: 200 zł (w tym noclegi i wyżywienie).

Program kursu realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) z załącznikami oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629).

Kurs kończy się egzaminem oraz wystawieniem zaświadczenia potwierdzającego nabycie odpowiednich uprawnień. Każde zaświadczenie jest rejestrowane w Kuratorium Oświaty.

Zgłoszenia: telefoniczne — 607 133 024, e-mail: lzs@lzs.info.pl

Fot. Ośrodek w Nowej Bystrzycy — sala wykładowa