Już 5 lipca rozpocznie się Finał Centralny Programu Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS

W dniach 5-8 lipca w Mielnie odbędzie się Finał Centralny Programu Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS. Ten nowy program Krajowego Zrzeszenia LZS wystartował w ubiegłym roku. Odbyły się wtedy dwa finały — jeden w Mielnie, drugi w Bystrem. Uczestniczyły w nich 32 rodziny, spośród 115, które zgłosiły się do projektu. W tym roku spotkamy się tylko raz, ze względu na mniejsze środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do tegorocznego projektu swój udział zgłosiły rodziny ze wszystkich 16 województw.

W wychowaniu do rekreacji i sportu we wczesnym dzieciństwie podstawową rolę odgrywa rodzina. Jest bowiem pierwszym środowiskiem socjalizacyjnym i wychowawczym, które wprowadza dziecko w świat zabawy ruchowej, naucza podstawowych umiejętności sportowych. Największą korzyścią rekreacji ruchowej w rodzinie jest jej scalenie. Sport wzmacnia więzi rodzinne, co jest bardzo ważne w dzisiejszej rzeczywistości, w której narażona jest na liczne wpływy dezintegracyjne. Jeśli rodzice wyrobią w swoich dzieciach pozytywne nawyki, związane z odpowiednio dawkowaną aktywnością fizyczną, te przyzwyczajenia będą procentować na przyszłość. Istnieje wówczas spora szansa, że dzieci będą kontynuować sportowy styl życia w życiu dorosłym.

Biorąc to pod uwagę stworzyliśmy program, który „wymusza” na rodzinie aktywność własną i pomysłowość. Rodziny, które zgłosiły się do programu wybierają z kalendarza sportowego lokalnego klubu, gminy, powiatu i województwa od 4 do 6 imprez sportowych, w których uczestniczą (w tym wolontariat) oraz od 3 do 5 imprez lub zajęć organizowanych przez KGW, gminę, klub, szkołę, OSP itp., których tematem przewodnim jest prawidłowe żywienie. Wszystkie swoje udziały i osiągnięcia zapisują w specjalnie przygotowanym przez organizatora dzienniczku (łącznie z potwierdzeniem udziału). Najlepsze rodziny w województwie otrzymują Odznakę Aktywnej Rodziny LZS i przepustkę do finału centralnego. W finale w Mielnie będą „walczyć” o miano najlepszej rodziny w Krajowym Zrzeszeniu LZS. Dodatkowo w trakcie Programu rodziny będą mogły opisać i dokumentować w formie prac konkursowych swoje wrażenia i doświadczenia z udziału w imprezach. Technika dokumentacyjna dowolna. Najlepsze prace nagrodzimy.

Oficjalne podsumowanie projektu odbędzie się w grudniu na corocznym podsumowaniu wszystkich osiągnięć Krajowego Zrzeszenia w sporcie wyczynowym i powszechnym.