Zapytanie ofertowe nr 4/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

W związku z pojawiającym się pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego nr 4/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej”
nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna,

w załączonym dokumencie umieszczamy odpowiedzi i doprecyzowujemy  pozycje z listy zamówienia.

Odpowiedzi.pdf