ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 4/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. na:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Integracji Społecznej w Mielnie, uruchomionego w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna,

Dotyczy: MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY

Było:

  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 07 Lipca 2017 r. do godz. 10:00

Modyfikuje się na:

  • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 Lipca 2017 r. do godz. 10:00.

Zmodyfikowane_zapytanie_ofertowe.pdf

Zmiana_tresci_zapytania_ofertowego.pdf