Zawiadomienie o uzupełnieniu treści zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 14.07.17 r.

Dotyczy pełnienia funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

w załączonym dokumencie doprecyzowujemy treść zamówienia nr 5/2017 z dnia 14 lipca 2017r.

Zawiadomienie o uzupełnieniu treści zapytania ofertowego – inż. kontraktu.pdf