ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 10/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 10/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. na:

wykonania prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu – RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

w załączonym dokumencie doprecyzowujemy treść zamówienia nr 10/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. ..”

Informacja uzupełniająca.docx