ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 6/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. na: dostawę sprzętu i wyposażenia uzupełniającego zaplecze gastronomiczne w Mielnie na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Dotyczy: pkt. 4 w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Było:

Lp. Wyszczególnienie Wymiary zewnętrzne Moc (W) Zasilanie Szt.
4. Talerz płytki o średnicy 230 mm, kolor: biel n/d n/d n/d 180

Modyfikuje się na:

Lp. Wyszczególnienie Wymiary zewnętrzne Moc (W) Zasilanie Szt.
4. Talerz głęboki o średnicy 230 mm, kolor: biel n/d n/d n/d 180