Zmiana treści zapytania ofertowego nr 6/2017

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 7/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r. na: dostawę sprzętu i wyposażenia uzupełniającego zaplecze gastronomiczne w Mielnie na potrzeby realizacji projektu pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna

Dotyczy: pkt. 2 w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Było:

Expres do kawy, półautomatyczny expres ciśnieniowy, 2-grupowy, sterowanie dozowania kawy za pomocą przycisku start-stop, wbudowana pompa wolumetryczna, obudowa ze stali nierdzewnej, z elementami stali lakierowanej, elementy obudowy wykonane z makrokolonu odpornego na wysoką temperaturę, kolor srebno-szaro-czarny, pojemność bojlera min. 11 l wraz z podajnikiem gorącej wody i dwoma podajnikami pary. Waga: min. 50 kg. max. 60 kg.

Modyfikuje się na:

dopuszcza się możliwość złożenia oferty wraz z Ekspresem do kawy o podobnych parametrach technicznych