Zapytanie ofertowe nr 14/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017 na wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.

Zapytanie ofertowe prace budowlane 11.09.2017.docx
2017 09 07 – LZS Mielno – inst zewn i wewn.pdf
instalacje elektryczne.pdf
roboty budowlane.pdf