Zapytanie ofertowe nr. 15

Zapytanie ofertowe nr 15/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. na wykonanie prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja obiektu Centralnego Ośrodka Szkolenia Ludowe Zespoły Sportowe w Mielnie celem przygotowania infrastruktury społecznej pod Centrum Integracji Społecznej” nr projektu –  RPZP.09.02.00-32-0008/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Infrastruktura społeczna.

zal_8a_do_zap_ofertowego.pdf
zal_8b_do_zapytania_ofertowego.pdf
zal_8c_do_zap_ofertowego_92.pdf
zapytanie_ofertowe_nr_15_2017_z_dn_29_11_2017_plus_zalaczniki.docx