Podsumowanie w Uniejowie — sport powszechny i turystyka

W tym roku na uroczystej gali podsumowującej działalność Krajowego Zrzeszenia LZS w 2017 roku nagrodzono również najlepsze rodziny uczestniczące w Programie Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS. Finał centralny tej imprezy rozegrano w dniach 5-8 lipca w Centralnym Ośrodku Szkolenia KZ LZS w Mielnie. Przypominamy, że aby wejść do finału centralnego rodziny musiały wygrać kwalifikacje wojewódzkie, tzn. udowodnić pieczątkami w specjalnym dzienniczku, że brały udział w określonej ilości imprez sportowych i spotkań na temat zdrowego żywienia. Takich rodzin w całym kraju było 75. W Mielnie o miano najbardziej usportowionej rodziny walczyło ich 16. Wygrała tę rywalizację rodzina Jarzewskich (Krystyna, Karolina, Bożena, Teresa, Mariusz, Arkadiusz, Aleksander, Bogdan) z woj. warmińsko-mazurskiego, drugie miejsce zajęła rodzina Dziubów (Anna, Krzysztof, Łukasz, Miłosz, Jacek) z woj. opolskiego, a trzecie rodzina Mularzy (Grażyna, Alina, Zygmunt, Lucjan) — w nagrodę odebrali pamiątkowe statuetki.

Ten rok był drugim z kolei, w którym Krajowe Zrzeszenie LZS nie uzyskało dofinansowania na realizację ogólnopolskich imprez turystycznych. W związku z powyższym realizacja kalendarza ogólnopolskich imprez turystyczno-krajoznawczych KZ LZS oparta była na środkach własnych Krajowego Zrzeszenia LZS, wpłatach uczestników imprez oraz środkach Wojewódzkich Zrzeszeń LZS, co w znaczącym stopniu wpłynęło na zasięg i zakres podejmowanych działań. Zrealizowano 4 imprezy centralne, w których udział wzięło 520 osób (wobec 600 osób w 5 imprezach w 2016 r.), w tym sztandarową — Finał Centralny XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS w Zakopanem. Za aktywność turystyczną w Uniejowie nagrodzono 4 województwa — 1. łódzkie, 2. zachodniopomorskie, 3/4 kujawsko-pomorskie i lubelskie.

Dodatkowo specjalną statuetką uhonorowano woj. zachodniopomorski — wygrali konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie z pobytu na olimpiadzie w Zakopanem.