Podsumowanie Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich — WZ LZS w Opolu

24 listopada w Domaszowicach odbyło się uroczyste podsumowania Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich. Oprócz przedstawicieli szkół, które zajęły czołowe miejsca w generalnych klasyfikacjach punktowych (w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych) w podsumowaniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz na czele z wójtem Zenonem Kotarskim oraz wojewódzki kurator oświaty Michał Siek.

Ceremonię uświetniły występy taneczne i wokalne uczniów Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach. Bardzo interesujący był także pokaz zapasów wykonany przez uczniów szkoły w Domaszowie — członków LKS Orzeł Namysłów. Jednym z ważnych punktów spotkania było złożenie przez przewodniczącego WZ LZS w Opolu Gerarda Halamę podziękowań dla Jana Kwaśnickiego za wieloletnią pomoc i duży wkład w rozwój Wojewódzkich Igrzysk LZS Szkół Wiejskich na Opolszczyźnie.

Szkoły rywalizowały w grach zespołowych — mini koszykówka, mini piłka ręczna, mini siatkówka oraz w lekkiej atletyce. W kategorii szkoły podstawowe rywalizowało 69 szkół, 1950 zawodników, w tym 121 drużyn (koszykówka 34, piłka ręczna 50, siatkówka 37). Tegoroczne igrzyska wygrała SP Dąbrowa przed SP Strojec i SP Domaszowice.

W kategorii gimnazja rywalizowały 42 szkoły, 1600 zawodników, w tym 91 drużyn (koszykówka 23, piłka ręczna 32, siatkówka 36). Wygrało igrzyska PG Korfantów przed PG Pokój i PG Domaszowice.

Łącznie w igrzyskowych zmaganiach, które trwały kilka miesięcy, rywalizowało 111 szkół i 3550 zawodników i zawodniczek.