Odwołane Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym

Krajowe Zrzeszenie LZS informuje niniejszym, że z przyczyn niezależnych od organizatora Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym — planowane wstępnie na dzień 21.01.2018 r. w Elblągu — nie odbędą się w podanym terminie. W związku z powyższym przewiduje się, że zawody te oraz wyłonienie Mistrzów Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie przełajowym na rok 2018, odbędą się w IV kwartale b.r. Bliższe informacje w tej sprawie (termin i miejsce mistrzostw) zostaną podane w późniejszym terminie.