UWAGA – zmiana terminu Mistrzostw KZ LZS w zapasach w stylu wolnym

Krajowe Zrzeszenie LZS informuje, że nastąpiła zmiana terminu Mistrzostw KZ LZS w zapasach – styl wolny.  W związku z brakiem możliwości zabezpieczenia odpowiedniej bazy noclegowej w Miliczu, w pierwotnie planowanym terminie, tj. 20-22.04.2018 r., Mistrzostwa zostały przełożone na termin: 21-23.09.2018 r. Termin ten został uzgodniony z Polskim Związkiem Zapaśniczym.