Uwaga — projekt „100 lat Niepodległości na sportowo” rozpoczęty

W menu „Regulaminy imprez” zamieszczony został regulamin i karta zgłoszeniowa projektu — Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów pn. „100 lat Niepodległości na sportowo” realizowanych w środowisku wiejskim. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jednym z głównych celów projektu jest uczczenie 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Organizatorami są Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS. Przypominamy, że w konkursie — podobnie jak w ubiegłym roku — mogą uczestniczyć jednostki z osobowością prawną prowadzące działalność statutową (co najmniej dwa lata) w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej do szczebla gminnego. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia sportowe realizowane do 1 kwietnia 2018 roku do 30 września 2018 oku. Nie można zgłaszać imprez cyklicznych. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać do właściwego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2018 roku — szczegółowy harmonogram w Regulaminie. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2018 roku wraz z imprezą sportowo-turystyczną specjalnie zorganizowaną dla laureatów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie. Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa.

Wszelkich informacji dotyczących tego projektu udziela kol. Beata Giera z Biura Krajowego Zrzeszenia LZS.

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa