1.CIS – rozstrzygnięcie postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania dot. zakupu i dostawy narzędzi, maszyn, urządzeń, surowców, materiałów oraz używanego samochodu osobowego wraz z rydwanem na cele pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej w Mielnie.

rozstrzygnięcie_1_CIS.pdf