Prawie 200 piechurów uczestniczyło w 42. Pieszym Rajdzie im. Reymonta w Kołaczkowie

13 maja w Ko­łacz­ko­wie od­był się 42. Mię­dzy­wo­je­wódz­ki Pie­szy Rajd Rey­mon­tow­ski. W im­pre­zie udział wzię­ło 18 dru­żyn, łącz­nie 191 osób. Uczestnikami rajdu byli uczniowie szkół, których patronem jest Reymont, a także miejscowości, których historia związana jest z życiorysem noblisty. Organizatorem rajdu była Rada Gminna Zrzeszenia LZS i Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczkowie. W pod­su­mo­wa­niu raj­du uczest­ni­czy­li przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS Ta­de­usz To­ma­szew­ski oraz wójt gmi­ny Ko­łacz­ko­wo Te­re­sa Wa­szak.

Start rajdu odbył się w Pyzdrach. Oprócz przejścia całej trasy uczestnicy musieli po drodze wykonywać różne zadania, m.in.: strzelanie z wiatrówki, bieg z przeszkodami i oczywiście konkurs wiedzy o Reymoncie. Na zakończenie rajdu zwiedzili także izbę pamięci Reymonta, podziwiali broń palną z prywatnych kolekcji członków LOK Borzykowo oraz obejrzeli pokaz wojów grupy rekonstrukcji historycznej Swarożyc Poznań.

W generalnej klasyfikacji zwyciężył zespół Mąkolno-Konin 1, przed Antoniewem 4, oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Kołaczkowa.

(woj. wielkopolskie)