Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce rocznika 2002 — 2004

23 maja 2018 r. na stadionie lekkoatletycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyły się Wiosenne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce rocznika 2002 — 2004. Głównym organizatorem imprezy było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach. Współorganizatorami: LUKS Hańcza w Suwałkach i OSiR w Suwałkach. Impreza została  dofinansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Suwałkach i Urzędu  Miejskiego w Suwałkach. W otwarciu zawodów udział wzięli m.in.: Witold Kowalewski — starosta suwalski i Władysław Renowicki — przewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach, a startowało w nich 290 zawodniczek i zawodników z 23 szkół z powiatu augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego grodzkiego i ziemskiego oraz z Marijampola. Wśród szkół wiejskich wgrała Szkoła Podstawowa w Krasnopolu przed Gimnazjum  w Raczkach i Szkołą Podstawową w Sztabinie, wśród szkół miejskich najlepsza była Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach, drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Sejnach, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach.

(woj. podlaskie)