XVI Wielkopolska Spartakiada Osób Niepełnosprawnych – Przygodzice 2018

Już po raz 19 odbyła się 24 maja impreza sportowo–integracyjna osób niepełno sprawnych pod hasłem „Sport drzemie w każdym z nas”. Jej miejscem były obiekty sportowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU i GOK w Przygodzicach. Podczas imprezy rozegrano też XVI Wojewódzką Spartakiadę Osób Niepełnosprawnych LZS w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zawodnicy z warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz innych placówek zajmujących się terapią osób niepełnosprawnych stawali do rywalizacji w dwóch podstawowych kategoriach z podziałem na kobiety i mężczyzn.
W ramach konkurencji lekkoatletycznych odbyły się biegi na 60 m, skoki w dal i rzuty piłką lekarską, natomiast w ramach konkurencji rekreacyjnych przeprowadzono konkurencje rzutu do kosza, rzutu ringiem, rzutu lotkami oraz tor przeszkód. Zawodnicy brali udział również w sztafecie 4 x 100 m w zespołach mieszanych. W klasyfikacji drużynowej najlepsi okazali się zawodnicy reprezentujący SOSW Rychwał, którzy wyprzedzili WTZ Przygodzice z/s w Ostrowie Wlkp., na trzecim miejscu uplasował się WTZ Wiardunki. W imprezie wzięło udział 25 drużyn i blisko 300 uczestników oraz 80 wolontariuszy.

Spartakiadę otworzył przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu – Tadeusz Tomaszewski. Organizatorami zawodów byli: Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, LUKS „Barycz” przy WTZ Przygodzice, ZSP CKU w Przygodzicach oraz Gminny Ośrodek Kultury. Zawody dofinansowali: Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu, Starostwo Powiatu Ostrowskiego, Gmina Przygodzice, PFRON poprzez PCPR w Ostrowie Wlkp., Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS „Barycz” Przygodzice.

(woj. wielkopolskie)