Zawody lekkoatletyczne dla uczniów IV klas szkół podstawowych i osób niepełnosprawnych – Suwałki

12 czerwca na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach odbyły się zawody lekkoatletyczne dla uczniów czwartych klas szkół podstawowych i osób niepełnosprawnych pn. Integracyjne Zawody Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce. Głównym organizatorem było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Suwałkach. Współorganizatorami: LUKS Hańcza w Suwałkach i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Impreza została  dofinansowana przez: Starostwo Powiatowe w Suwałkach i Urząd Miejski w Suwałkach

W otwarciu zawodów udział wzięli: Witold Kowalewski – wicestarosta suwalski, Miłosz Stachurski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Suwałkach, Andrzej Szeszko – zastępca przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach. W zawodach udział wzięło 96 uczestników z 8 ośrodków osób niepełnosprawnych, tj. Warsztat Terapii Zajęciowej w Filipowie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach, Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, Dom Pomocy Społecznej w Węgorzewie, Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach , Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie „Nadzieja” w Suwałkach oraz 56 zawodników i zawodniczek z 6 szkół podstawowych: SP w Przebrodzie, SP w Raczkach, SP nr 4, 7, 9 i 11 w Suwałkach.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji (za miejsca I-III ) otrzymali medale i dyplomy, wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz ciepły posiłek.

(woj. podlaskie)