Biskupia Kopa zdobyta!

14 lipca odbyła się międzynarodowa impreza turystyczna – wejście na Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) Szczyt wspólnie zdobywało 105 osób, przedstawicieli opolskiego Forum Seniorów i Młodzieży, turystów prudnickiego PTTK oraz czeskich turystów z Krnova. Wycieczka wyruszyła spod DW Ziemowit, następnie pod schroniskiem zorganizowane było wspólne ognisko, a po zregenerowaniu sił nastąpił „atak szczytowy” zakończony powodzeniem. Po zejściu z Kopy wycieczka zakończyła się wspólnym obiadem w DW Sudety w Pokrzywnej.

Impreza została zorganizowana w ramach projekt „Integracja bez granic poprzez sport i turystykę” (Integrace bez hranic skrze sport a turistiku)  realizowanego jest w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INNTERREG V-A Republika Czeska – Polska. Partnerem wiodącym projektu jest: Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, pozostali partnerzy to: Základní škola Krnov (CZ), KČT odbor Krnov (CZ). W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 9 kluczowych działań – będą to wspólne imprezy sportowe, sportowo-rekreacyjne oraz turystyczne zrealizowane od 1 maja 2018 do 31 marca 2019. Do niektórych działań projektu zaproszeni zostaną przedstawiciele innych organizacji sportowych i turystycznych z terenu województwa opolskiego oraz z Czech (powiat Bruntal i Jesenik).

(woj. opolskie)