Zapytanie ofertowe nr 1/7.1.Z.O/2018

Centrum Integracji Społecznej w Mielnie realizujące projekt pn. „pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Centrum Integracji Społecznej w Mielnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziały w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „przeprowadzenie wsparcia o charakterze społecznym realizacja indywidualnego doradztwa z uczestnikami dla 50 Uczestników projektu:

Część 1: Spotkania indywidualne z psychologiem w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu

Część 2: Spotkania indywidualne z radcą prawnym w wymiarze 3 godzina na Uczestnika projektu

Część 3: Spotkania indywidualne z psychoterapeutą w wymiarze 4 godzin na Uczestnika projektu”.

Wszystkie informację dotyczące warunków i sposobu składania ofert znajdą Państwo w załączonym do niniejszego maila zapytaniu ofertowym z dn. 29.08.18r. lub pod linkiem publikującym treść zamówienia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/8477

Zapytanie ofertowe nr 1_7.1_Z.O.2018.pdf

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.docx

Załacznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu wymagań.docx

Załacznik nr 3 – Wykaz doradztwa godziny.docx

Załącznik nr 4 – Klauzula.docx