X Wojewódzkie Biegi Przełajowe im. Pamięci Narodowej — Martyrologii Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej

12 września 2018 roku w święto patrona szkoły Piotra Szturmowskiego odbyły się w Pogódkach X Wojewódzkie Biegi Przełajowe im. Pamięci Narodowej —   Martyrologii Mieszkańców Ziemi Skarszewskiej. Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem poległych. Następnie uczestnicy przystąpili do rywalizacji sportowej w poszczególnych kategoriach wiekowych. W imprezie wzięło udział 430 osób — dzieci i młodzież oraz absolwenci szkoły w Pogódkach. W imprezie aktywnie brali udział również rodzice.

W biegach skrzatów, uczniów zerówki oraz klas I-III uczestniczyli tylko uczniowie miejscowej szkoły i przedszkola. Bieg sztafetowy IV-VI szkół podstawowych wygrała drużyna SP Pogódki przed ZKiW Stara Kiszewa i SP nr 1 Skarszewy (uczestniczyło 7 szkół). Biegami głównymi imprezy były biegi na 1500 m dziewcząt i 2000 m chłopców. Ten pierwszy to bieg im. Legionistki Joanny Szczodrowskiej — wygrała go Laura Młyńska ZSP Skarszewy, druga była Wiktoria Sulewska SP Pogódki, a trzecia Weronika Okuniewska ZKiW Stara Kiszewa. Bieg chłopców to bieg im. Posła Piotra Szturmowskiego — wygrał go Kacper Ronowski ZSP Skarszewy przed Pawłem Kudelskim SP Godziszewo i Tymoteuszem Sprengelem ZSP Skarszewy.

Klasyfikację generalną szkół biegów indywidualnych wygrała SP Pogódki przed ZSP Skarszewy i SP nr 1 Skarszewy.

Wszyscy zwycięzcy klas przedszkolnych oraz I-III otrzymali medale, dyplomy, nagrody rzeczowe oraz znaczki olimpijczyka. W biegu sztafetowym mieszanym klas IV — VI miejsca od I do III były honorowane medalami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez sponsorów.

W biegu indywidualnym dziewcząt i chłopców fundatorami nagród były rodziny: Wiesława Szczodrowskiego i Piotra Szturmowskiego. W klasyfikacji generalnej szkół wszystkie szkoły biorące udział w imprezie otrzymały: puchary i dyplomy ufundowane przez Radę Wojewódzką LZS w Gdańsku.

(woj. pomorskie)