Indywidualne Mistrzostwa Rolników w Szachach

Zapraszamy na Indywidualne Mistrzostwa Rolników w Szachach. Turniej odbędzie się dnia 1.12.2018 r. (sobota) w Pułtusku — Zamek w Pułtusku ul. Szkolna 11. Potwierdzenie udziału do godz. 10.30, pierwsza runda o godzinie 1100. Prawo udziału w turnieju mistrzowskim mają rolnicy i członkowie rodzin rolniczych, dlatego należy posiadać przy sobie do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz ostatni odcinek płatności składek KRUS lub decyzję o podatku rolnym.

Warunkiem udziału jest przysłanie zgłoszenia do dnia 26.11.201 8r. na: e-mail: jan.s1@vp.pl na załączonym formularzu oraz osobiste potwierdzenie udziału w sali gry do godz. 10.30.

Zawodnicy, którzy zgłoszą akces do zawodów ale nie potwierdzą udziału do godz. 10.30 w dniu zawodów mogą zostać dopuszczeni dopiero od 2 rundy.

W ramach imprezy zostaną przeprowadzone 3 odrębne turnieje:

Turniej główny mistrzowski — wyłącznie dla rolników i członków rodzin jak w pkt. 4 regulaminu zamieszczonego poniżej

Otwarte turnieje dla dzieci:

Grupa A — kategoria wiekowa do 10 lat (rocznik 2008 i młodsi)

Grupa B — kategoria wiekowa do 14 lat (rocznik 2004 i młodsi).

Reg_Ind_MP_Rolników_Pułtusk_1_12_2018.zip