Uwaga — projekt „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim” rozpoczęty

W menu „Regulaminy imprez” zamieszczony został regulamin i karta zgłoszeniowa projektu — „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”. Zadanie to finansowane jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem konkursu jest pobudzenie i integrowanie wszystkich środowisk do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób wykluczonych społecznie z terenu gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich w szeroko rozumianych aktywnych formach sportu. Organizatorami są Krajowe Zrzeszenie LZS i Wojewódzkie Zrzeszenia LZS. Przypominamy, że w konkursie — podobnie jak w ubiegłym roku — mogą uczestniczyć jednostki z osobowością prawną prowadzące działalność statutową (co najmniej dwa lata) w zakresie upowszechniania i rozwijania kultury fizycznej do szczebla gminnego. Konkurs obejmuje przedsięwzięcia sportowe realizowane do 1 kwietnia 2019 roku do 30 września 2019 oku. Nie można zgłaszać imprez cyklicznych. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy przesyłać do właściwego Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2019 roku — szczegółowy harmonogram w Regulaminie. Podsumowanie konkursu odbędzie się w grudniu 2019 roku wraz z imprezą sportowo-turystyczną specjalnie zorganizowaną dla laureatów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym projekcie.

Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową.zip