Regulamin imprezy podsumowującej zadanie pn. Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów w środowisku wiejskim – Uniejów k/Łodzi, 6-8.12.2019