Działania prewencyjne realizowane we współpracy Krajowego Zrzeszenia LZS i Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych S.A. w 2019 roku

W dniu 22 lipca 2019 roku Krajowe Zrzeszenie LZS podpisało umowę prewencyjną z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA nr 1385/2019/PZU/10/Katowice, na kwotę 7.000 zł na zakup apteczek i opasek odblaskowych.

Celem Krajowego Zrzeszenia LZS, jako odbiorcy środków prewencyjnych, było ograniczenie występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczanie ich rozmiarów i następstw polegające na dofinansowaniu zakupu sprzętu zmniejszającego ryzyko wystąpienia zdarzenia losowego lub zabezpieczającego przed nim.

Osiągniętym rezultatem, zgodnym z planowanym efektem prewencyjnym, jest zaopatrzenie członków Zrzeszenia LZS w apteczki — profesjonalne zestawy pierwszej pomocy, zawierające najwyższej jakości sprzęt i wyposażenie medyczne oraz opaski odblaskowe. Apteczki służyć będą przeciwdziałaniu skutkom urazów i kontuzji związanych z uprawianiem sportu. Ich zastosowanie przyczyni się do zmniejszenia procentu urazowości wśród sportowców LZS ubezpieczonych w PZU. Opaski odblaskowe będą zwiększać bezpieczeństwo ich użytkowników.

O tej akcji przekazywano informację na szkoleniach i spotkaniach zawodników, wolontariuszy i działaczy społecznych Zrzeszenia LZS na terenie całego kraju.

Serdecznie dziękujemy w imieniu własnym, jak i członków Zrzeszenia LZS — beneficjentów ogólnopolskiej akcji prewencyjnej PZU i LZS.

Z-ca Przewodniczącego RG KZ LZS
Marek Mazur