VI Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS

21 listopada 2019 roku w Ośrodku Kultury, Sportu i Bibliotece Publicznej Gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie odbył się VI Wojewódzki Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Gościem zjazdu był Marek Mazur, wiceprzewodniczący KZ LZS. Obrady rozpoczął przewodniczący Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha. Powitał wszystkich przybyłych delegatów. Minutą ciszy uczczono pamięć sportowców, działaczy, trenerów i przyjaciół, którzy odeszli w minionych 5 latach.  Następnie przewodniczący złożył obszerne sprawozdanie z działalności Rady Wojewódzkiej PZ LZS  w latach 2015-2019. Sporo miejsca poświęcił sukcesom jakie sportowcy skupieni w LZS odnosili w minionym okresie. Przedstawił najsilniejsze sportowo kluby — Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży i WLKS-y.

Ustępująca Rada Wojewódzka na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej uzyskała jednogłośnie absolutorium. Przyjęto także kilka uchwał dotyczących zmian w statucie Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Zmieniono m.in. nazewnictwo organów wykonawczych. Następnie w głosowaniu jawnym wybrano 16-osobową Radę Wojewódzką, spośród której wybrano 9-osobowy Zarząd.

Członkami RW PZ LZS na okres 5-letniej kadencji 2019-2024 zostali: Piotr Klecha — prezes Zarządu, Jarosław Ścigała — wiceprezes Zarządu, Jan Trofimowicz — wiceprezes Zarządu, Jarosław Dywizjusz — skarbnik, Jerzy Tkaczyk — sekretarz, członkowie Zarządu: Danuta Janczak, Franciszek Kaszubowski, Lech Kwiatkowski i Ryszard Mazerski oraz Tomasz Kempa, Tadeusz Gralak, Edyta Klassa, Kazimierz Wanke, Jerzy Wnuk-Lipiński, Piotr Mazur i Paweł Radecki.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ponownie został Mieczysław Pietroń, a wraz z nim w komisji działać będą Wojciech Licau oraz Stanisław Czaja.

Podczas Zjazdu Honorowymi Członkami Pomorskiego Zrzeszenia LZS zostali: Wiesław Szczodrowski — wieloletni przewodniczący i sekretarz PZ LZS, który jest „niekwestionowaną ikoną” LZS na Pomorzu oraz Maciej Kowalczuk — zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim. Obaj otrzymali pamiątkowe patery. Słowa uznania skierowano także do Danuty Janczak, która z LZS na Pomorzu związana jest od listopada 1969 roku, a zatem kilka dni temu minęło Pani Danusi 50 lat pracy na rzecz Ludowych Zespołów Sportowych. Przez wiele lat była pracownikiem biura, prowadziła sprawy księgowe, współorganizowała imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne w województwie oraz współorganizowała liczne wyjazdy sportowców na imprezy ogólnopolskie. Nadal pracuje i wspiera Zrzeszenie jak może. Przygotowano także podziękowania dla firm, które w mijającym roku wspomagały działalność PZ LZS a były to m.in.: Grupa Energa, Markus — Kowalstwo Artystyczne Marek Myszka ze Strzepcza oraz Produkcja i Eksploatacja Kruszywa Formella — Tomasz i Mariusz Formella z Niepoczołowic.

Podczas Zjazdu Pomorskie Zrzeszenie LZS ogłosiło wyniki  klasyfikacji generalnej Współzawodnictwa LZS na Najbardziej Aktywny Sportowo Samorząd. Nagrodzono samorządy, których mieszkańcy uczestniczyli w zawodach rangi gminnej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej organizowanej przez LZS.  Najaktywniejszym samorządem z mijającym roku, okazała się Gmina Luzino. Ogólnie sklasyfikowanych zostały 63 samorządy.