Zmarła Danuta Zajączkowska — Babcia Dancia

Zmarła Danuta Zajączkowska — Babcia Dancia. Przeżyła 87 lat, uprawiała w młodości lekkoatletkę, była wychowawcę dzieci i młodzieży, miłośniczkę szachów, działaczką w tym środowisku, opiekunką wnuczki, mistrzyni i arcymistrzyni szachowej Iwety Radziewicz-Rajlich.

Danuta Zajączkowska była też wieloletnią działaczką i pracownikiem Zrzeszenia LZS, krzewicielką kultury fizycznej, sportu i turystyki, oddaną idei sportu.

Za swoją pracę została wielokrotnie uhonorowana odznaczeniami resortowymi i państwowymi.

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.

Uroczystości żałobne odbędą się 10 marca 2020 r. o godzinie 10.30 na Cmentarzu Południowym m. Antoninów.