Koronawirus — aktualne informacje i zalecenia dla klubów i organizacji sportowych przygotowane przez Ministerstwo Sportu

W związku z pojawieniem się wielu wątpliwości związanych z „odmrażaniem sportu” Ministerstwo Sportu przygotowało odpowiedzi na najczęściej kierowane do resortu pytania. Tych pytań jest w tej chwili 51, a można je znaleźć pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi. Dla ułatwienia w górnym menu naszej strony pod hasłem „KoronaSport” umieściliśmy ten link, klikając na niego można bezpośrednio przejść do właściwej strony MS.

Poniżej kilka pytań na jakie odpowiedzi udzieliło ministerstwo.

Czy możliwe jest prowadzenie treningów tanecznych, zapaśniczych, bokserskich, sportów walki w sali gimnastycznej?

Tak, jest to możliwe. Zalecane jednak jest zachowywanie dystansu. Analogicznie jak przy np. przemieszczaniu się — dwa metry odległości.

Czy można podzielić boisko piłkarskie na 4 części z zachowaniem limitu ćwiczących przebywających na boisku (8 zawodników na części, a łącznie 32 łącznie)?

Dopuszczany jest jedynie podział pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na 2 części.

Czy limit ćwiczących w przeliczeniu na powierzchnię sali/hali sportowej należy rozumieć jako limit wejść na jednorazowe zajęcia, czy jest to limit dzienny?

Nie jest to limit dzienny. Limit określa liczbę osób przebywających w tym samym momencie na danym obiekcie.

Czy można korzystać z szatni na sali/hali sportowej dla uczestników zajęć?

Nie, nie jest możliwe korzystanie z szatni.

Jaki rodzaj sprzętu sportowego powinien być dezynfekowany na salach/halach sportowych po zajęciach?

Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Czy możliwe jest prowadzenie zajęć na otwartym, nieogrodzonym boisku do koszykówki? Jakie obowiązują wtedy zasady?

Tak, jest możliwe, o ile podmiot zarządzający obiektem zapewni realizację obowiązków sanitarnych określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (nadzór i zasady sanitarne).

Jakie są wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych?

Ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych stanowią, iż:

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

— podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,

— osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,

— zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Czy możliwa jest jazda rowerem bez maseczki?

Jazda na rowerze możliwa jest bez maseczki jedynie na terenach leśnych.

Fot. MS Facebook