Nasza historia — Pomorskie Zrzeszenie LZS

Pomorskie Zrzeszenie LZS na swojej stronie internetowej, chyba jako pierwsze w kraju, opublikowało Kronikę Rady Wojewódzkiej z lat 1952-1970, podzieloną na dwa tomy: pierwszy — lata 1952-1965 i drugi — 1966-1970. Znajdują się w niej skany dokumentów i informacji prasowych z lokalnych i ogólnopolskich gazet z wspomnianych wyżej lat. To znakomita skarbnica wiedzy na temat działalności Ludowych Zespołów Sportowych na Pomorzu z tamtego okresu. Publikacja została tak przygotowana, że bez trudu po powiększeniu każdego tekstu można go swobodnie przeczytać, a także obejrzeć wiele zdjęć z zawodów. I znaleźć wiele ciekawostek, dla niektórych pewnie zaskakujących. Publikację otwiera dokument mówiący o powołaniu w 1952 roku odgórnie przez Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej Wojewódzkiej Rady Zrzeszenia LZS — na jej czele stanął wówczas kapitan Romuald Wysocki. Ale pierwsze zespoły sportowe na wsi gdańskiej powstały już w latach 1946-1948 — utworzono je w Pszczółkach, Skarszewach, Rakowcu, Św. Wojciechu, Jaroszewach i Zblewie. Pierwszym generalnym przeglądem dorobku sportowców wiejskich była zorganizowana w 1950 roku wojewódzka spartakiada na stadionie we Wrzeszczu, która zgromadziła 450 zawodników i zawodniczek. Startowano w trzech dyscyplinach — lekkiej atletyce, piłce nożnej i piłce siatkowej. W latach 50. I 60. XX wieku na Pomorzu najpopularniejsza w LZS-ach była piłka nożna, a także piłka siatkowa, lekkoatletyka, kolarstwo, strzelectwo i łucznictwo. Można przeczytać o pierwszych imprezach turystycznych — rajdach rowerowych, kuligach czy zlotach motorowych — pierwszy ogólnopolski zlot motorowych turystów wiejskich odbył się w Sopocie w 1962 roku, dowiedzieć się o istnieniu KET-ów, czyli Kręgach Entuzjastów Turystyki (ach, jak one by nam się dziś przydały) i wielu innych ciekawych wydarzeniach.

Ten zbiór wycinków prasowych pokazuje jak szeroko o działalności LZS pisała prasa. Wycinki pochodzę nie tylko z takich gazet czy czasopism jak „W barwach LZS” czy „Wiadomości Sportowe”, ale również z „Głosu Wybrzeża”, „Zarzewia”, „Nowej Wsi”, „Dziennika Ludowego”, „Gromady Rolnika Polskiego”, „Przeglądu Sportowego”.

Kroniki można znaleźć pod następującym adresem — https://lzs-pomorski.pl/kroniki-z-lat-1952-1970/

Pomorskie Zrzeszenie LZS zamierza przygotować wystawę z okazji 75-lecia istnienia LZS na Pomorzu. Wystosowała więc do swoich członków i przyjaciół list, którego fragment przedstawiamy:

W roku jubileuszu Pomorskie Zrzeszenie LZS planuje zorganizować wystawę, która prezentować będzie bogactwo działań, osiągnięć, wydarzeń, sukcesów LZS-ów na Pomorzu. Wystawa może być tym ciekawsza, że obecne województwo pomorskie obejmuje terytorialnie części 4 byłych województw: gdańskiego, elbląskiego, słupskiego i bydgoskiego. Różne rejony, ciekawe osobowości, zdeterminowani i oddani działacze. Od pewnego czasu trwa porządkowanie archiwum Pomorskiego Zrzeszenia LZS, w którym udało się ocalić od zapomnienia liczne fotografie, protokoły, komunikaty z imprez, ciekawe fotografie z imprez, sylwetki mistrzów sportu z różnych części województwa.

Obecnie, kiedy więcej czasu możemy poświęcić na przeglądanie pamiątkowych zdjęć, dokumentów, przypominanie zdarzeń zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie starań skanowania i opisywania zdjęć z imprez Państwa klubów sportowych, gminnych i powiatowych Zrzeszeń LZS, spartakiad sportowych, meczy i zawodów sportowych, które mogą wzbogacić zbiory Pomorskiego Zrzeszenia LZS.

Z pewnością w rożnych miejscach są przechowywane ciekawe pamiątki — dyplomy, puchary, sprzęt sportowy i stroje używane przed dziesiątkami lat. To wszystko może „nabrać nowego życia” i pięknie promować Państwa kluby, stowarzyszenia, ogniwa i koła LZS (istnieje możliwość wykonywania zdjęć cyfrowych, skanowania — aby np. jedyne oryginały zostały u Państwa   — technika obecnie pozwala na wyjątkowo wiele…)

Za Państwa zgodą kolejne cenne dokumenty prezentować będziemy także z czasem na stronie Pomorskiego Zrzeszenia LZS. Jeśli znacie Państwo najstarszych działaczy LZS, którzy może swą aktywność na niwie promowania sportu w barwach LZS przejawiali przed laty — prosimy o kontakt, ewentualnie wiadomości o takich  „cichych bohaterach”. Powstał też pomysł stworzenia Encyklopedii Sportu LZS w Województwie Pomorskim. Jednak, aby przedsięwzięcie ujrzało „światło dzienne” i zawierało jak najwięcej ciekawych materiałów potrzebne jest zaangażowanie wielu oddanych ludzi.

Ze sportowym pozdrowieniem

Jan Trofimowicz

Zachęcamy inne wojewódzkie zrzeszenia do naśladownictwa.