Przesłanie Władysława Kosiniaka-Kamysza do organizacji pozarządowych

Ludowe Zespoły Sportowe są organizacją pozarządową, apolityczną. Jednak nie możemy udawać, że nie wiemy i nie zwracamy uwagi na to, że przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł i prezes PSL startuje w wyborach na Prezydenta RP. Kilka dni temu Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował przesłanie skierowane do działaczy organizacji pozarządowych pod hasłem „Organizacje pozarządowe — nasza wspólna sprawa”. Jest to jedyny kandydat w tych wyborach, który dostrzegł podmiot jakim są organizacje pozarządowe. Pisze w przesłaniu m.in.: „Od lat dostrzegam i doceniam znaczenie trzeciego sektora w życiu publicznym. W mojej ocenie to niedopuszczalne, by władze państwowe traktowały organizacje pozarządowe jako intruza, czy wręcz wroga. Każdy rząd niezależnie od barw politycznych powinien wspierać idee i działalność NGO, gdyż budują one ład społeczny i pluralizm, a także pobudzają aktywność obywatelską”. Obiecuje także, że wsparcie organizacji pozarządowych będzie jednym z priorytetów jego prezydentury. Będąc przez 8 lat przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS doskonale wie z jakimi problemami borykają się organizacje pozarządowe działające w środowisku wiejskim. W przesłaniu czytamy więc: „Zagwarantuję (…) obowiązkową reprezentację przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach samorządowych przyznających granty (…). Wesprę sektor organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Odpowiedzią (…) będzie prezydencki projekt ustawy zapewniającej specjalne granty dedykowane pozarządowym organizacją, które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich mają utrudniony dostęp do środków publicznych”.

Całość przesłania można przeczytać poniżej.

Przesłanie do organizacji pozarządowych.pdf