Uwaga kluby, zawodnicy i działacze! Wszystkie imprezy zaplanowane w kalendarzu Krajowego Zrzeszenia LZS będą realizowane

Informujemy naszych członków, działaczy i kluby, że wszystkie imprezy zaplanowane w kalendarzu KZ LZS, w tym mistrzostwa Zrzeszenia, będą realizowane zgodnie z przepisami prawa. 25 lipca Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dokument zezwala m.in. na powrót kibiców do hal i sal sportowych, całkowite zniesienie limitów na basenach oraz udział w wydarzeniach i zajęciach sportowych nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie. Przepisy dotyczą wszystkich dyscyplin sportowych.

Oto jego szczegóły.

Udostępnienie 50% miejsc przewidzianych dla publiczności

Podczas wydarzeń lub zajęć sportowych publiczność będzie mogła zająć nie więcej niż 50% miejsc dla niej przewidzianych na/w: stadionach; boiskach; salach i halach; basenach; siłowniach, klubach i centrach fitness; oraz w zakresie organizacji obozów sportowych.

Zasady zajmowania miejsc na obiektach sportowych:

  • co drugie miejsce na widowni;
  • w rzędach naprzemiennie;
  • w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m.

Zasady nie dotyczą widza, który uczestniczy w wydarzeniach:

z dzieckiem poniżej 13. roku życia; z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

UWAGA! Na terenie obiektów sportowych widz musi:

  • zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na ich terenie;
  • zachować 1,5 m odległości od innego widza — w przypadku obiektów bez oznaczonych miejsc.
  • Sprzedaż biletów dla publiczności, która uczestniczy w wydarzeniu, jest prowadzona wyłącznie drogą elektroniczną.

Uczestnictwo w zajęciach, wydarzeniach lub współzawodnictwie sportowym (dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych)

Od 25 lipca w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym może uczestniczyć nie więcej niż 250 osób jednocześnie, z wyłączeniem obsługi wydarzenia.

Co to oznacza? We współzawodnictwie sportowym, organizowanym w ramach danego wydarzenia sportowego, na przykład trzydniowa impreza biegowa z różnymi biegami — np. 5, 10, 15 km danego dnia, w każdym z tych biegów rozumianych jako współzawodnictwo sportowe będzie mogło wziąć udział po 250 osób (nie muszą to być różni  uczestnicy).

W limit 250 osób nie wchodzi obsługa wydarzenia (np. medialna, techniczna, ochrona, wolontariusze).

Korzystanie z basenów i aquaparków

Zniesienie ograniczeń na basenach (na torze i w obiekcie). Limit osób korzystających z aquaparków wynosi 75% pojemności obiektu.