List intencyjny w sprawie utworzenia Muzeum Sportu Wiejskiego w gminie Luzino

26 sierpnia 2020 r. w Luzinie podpisano list intencyjny pomiędzy Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi, Gminą Luzino i Pomorskim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych. Jak czytamy w liście: „Instytut w ramach działalności badawczo-doradczej i kulturalnej przewiduje utworzenie Jednostek Terenowych Instytutu w cennych obszarach historyczno-kulturalnych i przyrodniczych Polski oraz deklaruje utworzenie tej Jednostki na terenie Gminy Luzino (…) Zadaniem będzie (…) współpraca przy organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz z zakresu zachowania dziedzictwa kulturalnego i historycznego, a także promocji tych obszarów (…) W szczególności Instytut udzieli wsparcia organizacyjno-promocyjnego dla utworzenia Muzeum Sportu Wiejskiego”.

List intencyjny w imieniu stron podpisali p.o. Dyrektora Instytutu Karol Jan Krajewski, Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer oraz Przewodniczący  Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha.