Uroczystość otwarcia XXIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS — Ciechanów 2020

27 sierpnia w hali sportowej przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie odbyło się uroczyste otwarcie XXIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS pod honorowym patronatem: Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Powiatu Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak i Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego.

Ze względu na ciągle panującą w kraju epidemię koronawirusa w uroczystości wzięły udział skromne delegacje wszystkich województw i zaproszeni goście.

O godz. 19.00 do hali wkroczyły poczty sztandarowe wszystkich wojewódzkich zrzeszeń LZS, jako pierwszy wprowadzony został sztandar Krajowego Zrzeszenia LZS. Poczet sztandarowy tworzyli: sekretarz KZ LZS Krzysztof Piasek, skarbnik KZ LZS Jacek Kucybała i przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS Piotr Klecha.

Następnie odśpiewano hymn narodowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Poczet flagowy tworzyli zawodnicy CLKS Mazovii Ciechanów: Klaudia Leszczyńska, Zuzanna BerlińskaMaciej Trzciński. Po tej uroczystości gospodarz imprezy prezes CLKS Mazovia Ciechanów Krzysztof Talak w imieniu Komitetu Organizacyjnego oraz własnym przywitał zawodniczki i zawodników, sędziów i działaczy LZS z całego kraju. Następnie przywitał przedstawicieli władz samorządowych i państwowych, m.in.: Annę Cicholską, posłankę Ziemi Ciechanowskiej, posłów na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego, Mieczysława Baszko Jarosława Rzepę, Andrzeja Kraśnickiego przewodniczącego PKOl, Janinę Orzechowską, członka Zarządu Województwa Mazowieckiego, Joannę Potocką-Rak starostę Powiatu Ciechanowskiego, Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów, Henryka Olszewskiego prezesa PZLA, Mariusza Jędrę prezes PZPC, Andrzeja Suprona, prezesa PZZap., Dariusza Bajkowskiego, prezesa Polskiego Związku Przeciągania Liny, posła Władysława Kosiniaka-Kamysza, przewodniczącego RG KZ LZS wraz z członkami RG KZ LZS i pracownikami Biura KZS RG LZS oraz Mirosława Kostrzewę, prezes Grupy ECO Harpoon i Marka Murmyło dyrektora zarządzającego tej grupy, która była głównym sponsorem igrzysk.

Następnie przewodniczący Rady Głównej KZ LZS Władysław Kosiniak-Kamysz dokonał uroczystego otwarcia Igrzysk. Rozpoczął się ceremoniał olimpijski — na maszt wciągnięto flagę Krajowego Zrzeszenia LZS, Patryk Bęben, zawodnik CLKS Mazovia Ciechanów zapalił znicz olimpijski, ślubowanie w imieniu zawodników złożył kolejny zawodnik tego klubu Szymon Ziółkowski, w imieniu sędziów ślubowanie złożyła Anna Leśniewska, do niedawna jedna z czołowych zawodniczek w kraju w podnoszeniu ciężarów, dziś sędzina i członek Komisji Rewizyjnej ciechanowskiego klubu.

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrali zaproszeni goście — prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, posłanka Anna Cicholska, prezes PKOl Andrzej Kraśnicki i starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak. Następnie wyprowadzono poczty sztandarowe.

Podczas uroczystości oprawę muzyczną zapewniała orkiestra OSP Ciechanów, w części artystycznej wystąpił dziecięcy zespół rockowy.

Igrzyskom towarzyszą mistrzostwa KZ LZS w lekkiej atletyce, zapasach kobiet, zapasach mężczyzn w stylu wolnym, podnoszeniu ciężarów i piłce siatkowej plażowej. W bloku rekreacyjno-sportowym rozegrane zostaną turnieje w 5-osobowej piłce nożnej kobiet i mężczyzn, w 3-osobowek piłce siatkowej kobiet i mężczyzn, w 3-osobowej koszykówce kobiet i mężczyzn, w przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn. Odbędzie się też wyciskanie odważnika kobiet i mężczyzn oraz czwórbój władz.

Organizatorem igrzysk i mistrzostw jest Krajowe Zrzeszenie LZS, klub CLKS Mazovia Ciechanów i Mazowieckie Zrzeszenie LZS. Nasze imprezy uzyskały dofinansowanie Ministerstwa Sportu. Ponadto partnerami organizacyjnymi i sponsorami są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Ciechanowski, Miasto Ciechanów, Gmina Ciechanów, PZU S.A., Mentor Spółka Akcyjna, Grupa Eco Harpoon.