Żegnaj Ciechanowie, witaj Spało!

29 sierpnia w Ciechanowie zakończyły się XXIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS. Podsumowano bloki sportowy i rekreacyjny. W tym roku wszystkie wojewódzkie zrzeszenia zostały nagrodzone pucharami za udział w zawodach. Na zakończenie uroczystości podsumowującej igrzyska ogłoszono, że na Plenum KZ LZS podjęto decyzję, iż przyszłoroczne XXIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS odbędą się w Spale, woj. łódzkie. Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Łodzi będzie więc po raz czwarty w historii ich organizatorem i po raz czwarty odbędą się one w Spale (poprzednie odbyły się w 2001, 2004 i 2017 roku). Przedstawiciele CLKS Mazovia Ciechanów przekazali przewodniczącemu WZ LZS w Łodzi Markowi Mazurowi igrzyskową flagę.

Wróćmy do podsumowania. Blok sportowy, na który składały się cztery mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS (zapasy kobiet i mężczyzn, podnoszenie ciężarów, lekkoatletyka i siatkówka plażowa) wygrało województwo mazowieckie, uzyskując 861 punktów (najwięcej punktów zdobyli w lekkoatletyce), drugie miejsce zajęło woj. wielkopolskie — 762,5 pkt (również najwięcej w lekkoatletyce), trzecie — lubelskie 630,5 pkt (najwięcej lekkoatletyka), czwarte było woj. łódzkie, piąte woj. dolnośląskie, a szóste woj. kujawsko-pomorskie. Punktowało 16 województw. Klasyfikację medalową również wygrało woj. mazowieckie zdobywając 82 medale (27 złotych, 28 srebrnych i 27 brązowych), drugie miejsce zajęło woj. wielkopolskie 71 medali (24 — 26 — 21), trzecie było woj. lubelskie 66 medali (22 — 18 — 26), czwarte woj. kujawsko-pomorskie 35 medali (15 — 12 — 8), piąte woj. łódzkie 33 medale (15 — 7 — 110, szóste woj. opolskie 21 medali (11 — 4 — 6).

W bloku rekreacyjnym, na który składały się turnieje: w piłce nożnej 5-osobowej kobiet i mężczyzn, w piłce siatkowej 3-osobowej kobiet i mężczyzn, w koszykówce kobiet i mężczyzn, w przeciąganiu liny kobiet i mężczyzn, w wyciskaniu sztangielka kobiet i mężczyzn (w dwóch kategoriach wagowych) oraz w czwórboju władz (kręgle, strzelanie z wiatrówki, rzut lotką do tarczy i strzały na bramkę), najlepsze okazało się woj. lubelskie uzyskując 295 punktów, drugie miejsce zajęło woj. dolnośląskie (258 pkt), trzecie woj. wielkopolskie (217 pkt), czwarte woj. łódzkie (203 pkt), piąte woj. pomorskie (188 pkt), szóste woj. mazowieckie (183 pkt). Punktację medalową wygrało również woj. lubelskie — 9 medali (5 — 1-3), po 4 medale (2 — 1 — 1) wywalczyły województwa śląskie i wielkopolskie, 4 medale (1 — 2 — 1) zdobyło też woj. dolnośląskie, 3 medale (1 — 1 — 1) woj. zachodniopomorskie, 2 medale (1 — 1 — 0) woj. opolskie. W sumie medale zdobyło 12 województw.