VII Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy” — Krzyżowa 2020

3 października 2020 roku na terenach Fundacji Krzyżowa odbył się VII Międzypokoleniowy Przełajowy Bieg Pojednania „Rodzina bez przemocy”, będący jednocześnie Dolnośląskim Finałem Otwartych Biegów Przełajowych LZS. Na starcie biegów stanęło łącznie 375 zawodniczek i zawodników w 18 kategoriach biegowych. Liczba ta (sobota i pandemia) zaskoczyła samych organizatorów, którzy spodziewali się około trzystu startujących.

Głównym organizatorem biegów było Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy przy współpracy: Świdnickiej Grupy Biegowej, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świdnicy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodziszczu. Współorganizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, Gmina Świdnica, Gminny Ludowy Klub Sportowy Świdnica, Gminny Zespół Oświaty w Świdnicy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Imprezę sponsorowały firmy: „Dabrobau” Pawła Dąbrowskiego z Opoczki i „JAKO” Tomasza Mojsy ze Świdnicy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, za miejsca od pierwszego do ósmego pamiątkowe statuetki, dodatkowo za miejsca 1-3 pamiątkowe plecaczki ze słodyczami i bidonami ufundowanymi przez sponsorów. Na mecie każda zawodniczka i każdy zawodnik otrzymali pamiątkowy medal. Wszyscy uczestnicy zjedli też gorący posiłek. Cała impreza odbywała się z zachowaniem przepisów wynikających z pandemii, zachowano starty o różnych porach, dystans społeczny, wejść na teren Krzyżowej strzegli strażacy z Grodziszcza z płynami do zdezynfekowania rąk, a przy wejściu do pomieszczeń obowiązywały maseczki.

Kilka słów o miejscu gdzie odbywają się biegi. Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego została powołana 30 lat temu, kilka miesięcy po symbolicznej polsko-niemieckiej Mszy Pojednania z 12 listopada 1989, w której wzięli udział Tadeusz Mazowiecki oraz Helmut Kohl. Fundacja „Krzyżowa” jest pozarządową, polską organizacją pożytku publicznego. Inicjatorami utworzenia Fundacji byli Polacy i Niemcy, ludzie różnych wyznań, których łączyły dążenie do przezwyciężania podziałów, wynikających z sytuacji politycznej po drugiej wojnie światowej, oraz pragnienie rozwijania w Europie relacji opartych na wzajemnym szacunku, dialogu i gotowości do pojednania.

Siedzibą Fundacji jest siedemnastowieczny kompleks pałacowo-folwarczny, znajdujący się w małej, dolnośląskiej wsi Krzyżowa, niegdyś majątek rodziny von Moltke, na terenie którego działa obecnie: największy w Polsce Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, Miejsce Pamięci, Akademia Europejska oraz Międzynarodowe Centrum Konferencyjne „Krzyżowa” Sp. z o.o. Każdego roku Fundację odwiedza ponad 20 tysięcy osób z kilkunastu krajów.

Info. Dolnośląskie Zrzeszenie LZS, fot. Twitter Fundacji „Krzyżowa”