Ruszyła XX edycję Konkursu „Trenerka Roku”

Polski Komitet Olimpijski ogłosił XX edycję Konkursu „Trenerka Roku”, który organizowany jest przez Komisję Sportu Kobiet PKOl. Zgłoszenia można przesyłać do 7 stycznia 2021 roku. W ubiegłym roku tytuł ten zdobyła, podobnie jak w 2016 roku Malwina Wojtulewicz-Sobierajska, trenerka młociarzy Wojciecha Nowickiego i Joanny Fiedorow.

Tradycja organizowania Konkursu przez Komisję Sportu Kobiet, działającą przy Polskim Komitecie Olimpijskim, trwa od 2001 roku. Jego celem jest wyłonienie Trenerki, która w danym roku miała szczególne osiągnięcia; przyczyniła się do sukcesu swojego zawodnika, zawodniczki lub drużyny (kategoria główna).

Wybór Laureatów w pozostałych trzech kategoriach pozwala uhonorować także Trenerów osiągających sukcesy z zawodniczkami w danym roku, Trenerów lub Trenerki za całokształt ich pracy z zawodniczkami oraz docenić tych, którzy popularyzują sport kobiet.

Inicjatywy takie jak ta — poza tytułową promocją wybitnych indywidualności trenerskich — są odpowiedzią na sformułowane przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski potrzeby wzmocnienia reprezentacji kobiet w sporcie oraz zwiększenia równowagi kobiet i mężczyzn w zawodzie trenera. Dorobek trenerski Laureatów Konkursu nagrodzonych w latach 2001-2020 pokazuje, że kobiety-trenerki świetnie sprawdzają się w pracy z zawodnikami w dyscyplinach stereotypowo uważanych za typowo „męskie”, zaś trenerzy — mężczyźni wypracowują bardzo dobry system współpracy ze swoimi zawodniczkami oparty na wzajemnym szacunku, empatii, efektywnej komunikacji i z uwzględnieniem potrzeb obydwu stron.

Kto zostanie Laureatem XX edycji Konkursu? Regulamin konkursu i załączniki zgłoszeniowe można pobrać na stronie internetowej PKOl.

Na zdjęciu Malwina Wojtulewicz-Sobierajska, fot PZKOl/Szymon Sikora