Podsumowanie zadania „Promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

W 2020 roku organizatorzy zgłosili do konkursu 41 projektów. Do finału dotarło 16 z nich — po jednym z każdego województwa. 3 listopada 2020 roku Krajowa Komisja Konkursowa w składzie: Krzysztof Piasek — sekretarz RG KZ LZS i przewodniczący Komisji, Marek Mazur, Józef Poterucha i Jan Zalewski — wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Jacek Kucybała — skarbnik RG KZ LZS, Andrzej Cywiński — członek Prezydium RG KZ LZS oraz Iwona Derlatka, redaktor „Wiadomości Sportowych”, sekretarz Komisji, postanowiła, że w tym roku ze względu na wyjątkową sytuację w kraju, przyznaje wszystkim projektom równorzędne wyróżnienia.

Ponieważ w tym roku musieliśmy zrezygnować ze stacjonarnego podsumowania zadania, podczas którego odbywała się uroczystość wręczania pamiątkowych grawertonów oraz impreza sportowo-rekreacyjna, postanowiliśmy, że impreza odbędzie się on-line, a jej efekty będzie można zobaczyć na naszym Facebook’u. I tak 21 listopada odbyła się impreza zdalna podsumowująca zadanie, gdzie uczestnicy zmierzyli się w 5 konkurencjach. Po zliczeniu wszystkich punktów ogłaszamy, że zwycięzcą został LKB Rudnik woj. świętokrzyskie, drugie miejsce LKS „Lotnik” Kryspinów, woj. małopolskie i trzecie miejsce UKS „Orkan” Środa Wielkopolska. Zwycięzcy imprezy zdalnej otrzymują puchary.

Zadanie dofinansowało Ministerstwo Sportu.

Gratulujemy wszystkim laureatom!

Wyniki podsumowania.pdf