Zmarł Szczepan Krajda — działacz LZS i OSP

Z przykrością informujemy, że 6 grudnia w godzinach nocnych, w wieku 66 lat, zmarł zasłużony działacz LZS i OSP, Druh Szymon Krajda. Wspaniały mąż i ojciec. Odszedł niespodziewanie, jeszcze dzień przed śmiercią organizował zawody sportowe. Swoją przygodę z Ludowymi Zespołami Sportowymi rozpoczął bardzo wcześnie — mając 15 lat, w 1969 roku reaktywował działalność koła LZS w Łobudzicach i został jego przewodniczącym. Koło liczyło wtedy 80 członków, istnieje do dziś.

Później Szczepan Krajda bardzo aktywnie działał w Radzie Miejsko-Gminnej LZS w Zelowie, będąc przez wiele lat jej przewodniczącym (1979-1983, później od 1986 r.). Pod jego kierownictwem organizacja miejsko-gminna była corocznym laureatem konkursu na najlepiej pracującą radę w województwie piotrkowskim i łódzkim. W 1999 r. był inicjatorem powstania Międzygminnego Ludowego Klubu Sportowego w Zelowie, którego był prezesem. Od momentu powstania w 1999 r., Rady Powiatowej LZS w Bełchatowie był jej wiceprzewodniczącym, wcześniej był przewodniczącym i zastępcą Rady Rejonowej LZS w Bełchatowie. Od 1991 r. był członkiem Prezydium RW ZLZS w Piotrkowie, a od 2000 w Łodzi. W latach 2004-2008 skarbnik Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi. W latach 2008-2020 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi. Był inicjatorem wielu lokalnych i powiatowych wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych. Był pomysłodawcą i organizatorem Otwartych Mistrzostw Zelowa w Szachach, które odbywają się od 1989 roku i gromadzą liczną grupę szachistów z kraju i zagranicy. Za swoją działalność w LZS był wielokrotnie nagradzany wyróżnieniami i odznakami, m.in. medalem z okazji 70-lecia LZS.

Szymon Krajda przez wiele lat był też radnym gminnym w Zelowie, wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim oraz powiatowym w Bełchatowie.

Równie wcześnie jak do LZS Szymon Krajda wstąpił w struktury Ochotniczej Straży Pożarnej — było to w 1969 roku. Od kilku lat pełnił najpierw funkcję wiceprezesa, a od dwóch kadencji prezesa Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zelowie oraz wiceprezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP w Bełchatowie, był też sekretarzem macierzystej jednostki OSP w Łobudzicach. Wspierał i pomagał w realizacji lokalnych inicjatyw wszystkim jednostkom OSP z terenu gminy i miasta Zelów. Miał olbrzymi wkład w rozwój, włączenie lokalnych struktur do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz doposażenie jednostek OSP. Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany o odznaczany przez Związek OSP RP, m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi dla Pożarnictwa.

Ostatnie pożegnanie Szczepana Krajdy odbędzie się 12 grudnia 2020 roku o godzinie 13.00 w kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Łobudzicach.

Rodzinie i przyjaciołom Ś.P. Szymona Krajdy składamy wyrazy szczerego współczucia.

Przyjaciele, koleżanki i koledzy z Krajowego Zrzeszenia LZS