Zmarła Helena Nast, działaczka i pracownik LZS, promotorka turystyki i sportu w województwie lublelskim

Z przykrością informujemy, że 27 grudnia 2020 roku, przeżywszy 89 lat, zmarła Helena Nast działaczka i pracownik LZS, promotorka turystyki i sportu w województwie lubelskim.

Przygodę ze sportem, czyli jego czynne uprawianie i społeczną działalność, zaczęła jeszcze w szkole średniej w Międzyrzeczu Podlaskim. Była wtedy czołową lekkoatletkę ówczesnego województwa lubelskiego, specjalizowała się w sprintach. Szkołę reprezentowała w każdej dyscyplinie sportu.

Po skończeniu szkoły pracowała jako inspektor kulturalno-oświatowy organizacji „Służba Polsce”. Następnie pełniła obowiązki kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Zarządzie Powiatowym ZMP, później już w Zrzeszeniu LZS pracowała jako instruktor Rady Powiatowej LZS w Radzyniu Podlaskim, była też sekretarzem tej Rady. Na początku lat 60. ubiegłego wieku przeszła do pracy w Radzie Wojewódzkiej LZS w Lublinie, gdzie w w roku 1965 wybrano ją na sekretarza Rady Wojewódzkiej LZS ds. Turystyki. Nie ograniczała się jednak tylko do turystyki. Na równi traktowała sport i turystykę, do każdej sprawy podchodząc z należytą powagą i odpowiedzialnością. Funkcję sekretarza pełniła do roku 1984.

Na Wojewódzkim Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS w 1984 roku jednomyślnie wybrano Ją na Przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Lublinie — w ten sposób po raz drugi w historii Zrzeszenia na czela wojewódzkiej instancji LZS stanęła kobieta. Funkcję tą pełniła do roku 2000, w którym to przeszła na emeryturę, zostając Honorową Przewodniczącą RW ZLZS w Lublinie. Działalności w Ludowych Zespołach Sportowych poświęciła ponad 50 lat.

Można śmiało stwierdzić, że mało było i jest w Zrzeszeniu takich ludzi, którzy rozpoczynając działalność w organizacji jako czynny, do tego czołowy w województwie sportowiec, pnąc się potem po kolejnych szczeblach organizacyjnej hierarchii, zostali szefami Wojewódzkiego Zrzeszenia. Helena Nast była tego przykładem.

Za swoją pracę i działalność była wielokrotnie wyróżniana różnymi medalami, odznaczeniami, i dyplomami — do najbardziej prestiżowych odznaczeń należy Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Spoczywaj w spokoju.

Rodzinie Ś.P. Heleny Nast składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

PS. Pogrzeb Ś.P. Heleny Nast odbędzie się 5 stycznia 2021 roku o godz. 10.00 na Cmentarzu Katolickim przy ulicy Lipowej w Lublinie.