Spotkanie młodych przedstawicieli Biura KZ LZS z doradcą Prezydenta RP

10 lutego doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki spotkał się z przedstawicielami Biura Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych — Pawłem Ratkowskim, Konradem Gwoździem oraz Damianem Dworniczakiem. Wizyta miała miejsce w ramach konsultacji „Młodzi w Pałacu”.

W trakcie rozmowy dyskutowano o projektach Zrzeszenia m.in.: Kongresie Sportu Wiejskiego mającego na celu zwiększenie stopnia rozwoju kultury fizycznej na terenach wiejskich, poprawę szkolenia w obszarze sportu wyczynowego oraz analizę obecnie istniejącej infrastruktury sportowej; Rajdzie Podhalańskim, na który składa się: konkurs wiedzy o regionie Podhala i Karpat, sprawnościowy bieg narciarski, śniegowy tor przeszkód, promocja „zagrody turystycznej” w Białym Dunajcu oraz rajd narciarski na trasie 4-5 km, czy o Olimpiadzie Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej, mającej na celu sprawdzenie wiedzy młodzieży z walorów turystycznych Polski.

„Młodzi w Pałacu” to cykl spotkań i konsultacji z przedstawicielami młodego pokolenia — poznanie ich problemów oraz wspólne znalezienie pomysłów na ich rozwiązanie. „Młodzi w Pałacu” to platforma dialogu o sprawach i przyszłości młodych ludzi.

Informacja ze strony www.prezydent.pl