Posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

W dniu 2 marca odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej Turystyki i Sportu. Pierwszym punktem posiedzenia była informacja na temat roli Ludowych Zespołów Sportowych w upowszechnianiu sportu wśród dzieci i młodzieży na wsi, którą przedstawili: przewodniczący Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Władysław Kosiniak-Kamysz oraz zastępca przewodniczącego Krajowego Związku Ludowych Zespołów Sportowych Marek Mazur. W posiedzeniu udział wzięli także Krzysztof Piasek sekretarz Rady Głównej KZ LZS oraz Michał Dziubak Dyrektor Biura KZ LZS. Na to spotkanie Rada Główna KZ LZS przygotowała informację pisemną, którą drogą elektroniczną otrzymali wszyscy członkowie Komisji.

W swoich wystąpieniach przewodniczący RGKZ LZS Władysław Kosiniak Kamysz oraz wiceprzewodniczący RG KZ LZS Marek Mazur mówili m.in. o wpływie Ludowych Zespołów Sportowych na rozwój sportu powszechnego i wyczynowego w Polsce, o programie obchodów jubileuszu 75-lecia istnienia LZS, w tym wystawie w Muzeum Sportu, o przygotowaniach do otwarcia Muzeum Sportu Wiejskiego w Luzinie, o współpracy z Ministerstwem Sportu oraz planach na przyszłość. Poinformowali także, że w tym roku po raz pierwszy, każde mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS, których jest ponad 20 — będą miały swoich ambasadorów — promować je będą najlepsi polscy zawodnicy — ci którzy zakończyli już swoje kariery oraz ci, którzy wciąż są czynnymi zawodnikami. Większość z nich to medaliści olimpijscy i mistrzowie świata.

Na początku swojego wystąpienia przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że obecnie Ludowe Zespoły Sportowe liczą ponad 200 tysięcy członków, z tego młodzieży do lat 18 jest 146 tysięcy, do Zrzeszenia należy ponad 5000 klubów z osobowością prawną, a ogółem jednostek organizacyjnych jest ponad 6500, zaś liczba uczestników imprez organizowanych przez LZS wynosi ponad 4 miliony osób (dane za 2019 rok). Podkreślił, że 2020 roku udało się Krajowemu Zrzeszeniu LZS, pomimo niesprzyjających warunków, zrealizować wszystkie powierzone mu przez Ministerstwo Sportu imprezy i zawody. Kontynuując wypowiedź stwierdził, że od 75-lat Ludowe Zespoły Sportowe są animatorem sportu wiejskiego, są miejscem, gdzie wychowało się tysiące mistrzów sportu wyczynowego, którzy często po zakończeniu kariery zawodniczej zostali trenerami lub działaczami LZS. Dzięki swojej działalności LZS stało się „marką sportową, zawodniczą, ale też marką upowszechniającą sport, bo przecież spośród tych setek tysięcy członków uprawiających sport w klubach LZS, nie wszyscy osiągną najwyższe szczyty, ale zostaną animatorami sportu i będą integrować społeczność lokalną”. Przewodniczący podziękował także Ministerstwu Sportu za dotychczasową współpracę, choć jak zaznaczył marzyłby o takim stopniu finansowania jakie było w roku 2013 czy 2014.

Z kolei wiceprzewodniczący Marek Mazur na wstępie poinformował posłów, że dzień urodzin Ludowych Zespołów Sportowych przypada 16 marca, wtedy to w 1946 oficjalnie zarejestrowany pierwszy LZS — było to klub z Czarnowąsów na Opolszczyźnie. Mówił o licznych inicjatywach jubileuszowych w terenie, wymieniał znanych polskich zawodników, którzy zaczynali swoje kariery sportowe w klubach LZS, kilka słów poświęcił też sportowi powszechnemu, od którego przecież wszystko się zaczyna, przedstawił system szkolenia sportowego dzieci i młodzieży obowiązujący w Zrzeszeniu. Wspomniał także o przygotowaniach do mającego się odbyć w tym roku Kongresu Sportu Wiejskiego, który organizowany jest wspólnie z PKOl. „Liczymy na to, że Kongres nakreśli nowe kierunki działania Zrzeszenia LZS. Wezmą w nim udział młodzi działacze i naukowcy” — powiedział Marek Mazur.

Po przedstawieniu informacji odbyła się dyskusja, w której udział wzięli posłowie Tadeusz Tomaszewski i Dariusz Zimoch. Poseł Tadeusz Tomaszewski, zwrócił uwagę na to, iż szkoda, że ze wsparcia sportu wiejskiego zrezygnowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Edukacji narodowej, bo wspierały wiele ciekawych inicjatyw, zaproponował też, by w przyszłości Ministerstwo Sportu może pomyślało o programie szkolenia dla liderów sportu. Z kolei Tomasz Zimoch na wstępie swojej wypowiedzi powiedział, że historia LZS, to historia pisana wielkimi literami i wielkimi sukcesami, ale… w przekazanej posłom informacji zabrakło mu wielu dawnych sław sportowych, choćby Ireneusza Palińskiego (komentarz: cóż gdyby chcieć wymienić wszystkich wybitnych sportowców spod znaku LZS, informacja przekazana posłom musiałaby zawierać nie kilka, a kilkadziesiąt stron). Interesował się też tym, jak układa się współpraca z polskimi związkami sportowymi. Z kolei wiceprzewodniczący Komisji Marek Matuszewski, który prowadził obrady, zachęcał LZS do organizacji imprez sportowych w sportach zimowych.

Jako kolejny głos zabrał dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sport Dariusz Buza, który na wstępie złożył gratulacje z okazji 75-lecia Ludowych Zespołów Sportowych, dodał że sam zaczynał swoją karierę sportową w LZS i doskonale wie, że kluby LZS to kuźnie sportowych talentów, „to miejsce pracy ludzi z poczuciem pewnej misji. Dlatego staramy się aktywnie współpracować ze Zrzeszeniem LZS”. Przypomniał, że ze wsparcia ministerstwa korzystają również kluby sportowe — w 2020 roku takie wsparcie otrzymało ponad 1500 klubów wiejskich. Pogratulował również KZ LZS zrealizowania wszystkich przedsięwzięć zakontraktowanych w zeszłym roku, co świadczy o sprawności stowarzyszenia i jego profesjonalizmie.

Poniżej link, gdzie można obejrzeć całe posiedzenie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

https://fb.watch/40GMUTPJsQ/