Odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Czarnowąsach

16 marca, w Czarnowąsach (dziś dzielnica Opola) odsłonięto pamiątkową tablicę upamiętniającą Antoniego Janika — założyciela pierwszego klubu Ludowych Zespołów Sportowych. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12.00 złożeniem kwiatów na grobie Antoniego Janiaka. Następnie wszyscy wyruszyli na stadion LZS „Swornica” Czarnowąsy, gdzie odsłonięto tablicę. W uroczystości udział wzięły delegacje złożone z przedstawicieli: Urzędu Marszałkowskiego, który reprezentował Wicemarszałek Województwa Zbigniew Kubalańca oraz Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu Janusz Trzepizur, Urzędu Miasta Opole reprezentowanego przez Wiceprezydenta Miasta Przemysława Zycha, Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza Sowady oraz Naczelnika Wydziału Sportu Marcina Sagana. W ceremonii uczestniczyło także liczne grono działaczy sportowych LZS z Opolszczyzny na czele z Przewodniczącym WZ LZS Gerardem Halamą i Wiceprzewodniczącą Anną Kocińska-Scholz oraz wnuk Ś.P. Antoniego Janika — Krzysztof Stachowski.

Były przemówienia, w których zaproszeni goście w ciepłych słowach odnieśli się do dorobku Ludowych Zespołów Sportowych i dokonań LZS. Całość podsumował przewodniczący Gerard Halama, przypominając postać Antoniego Janiaka oraz skrótowo osiągnięcia opolskiego Zrzeszenia LZS od chwili powstania do czasów teraźniejszych.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy mogli raczyć się smakiem tortu 75-lecia LZS.