Zmarł Aleksander Giertler — działacz LZS i ZMW z Małopolski, pasjonat turystyki

5 kwietnia zmarł Aleksander Giertler — działacz LZS i ZMW z Małopolski, pasjonat turystyki, której poświęcił większość swojego życia. Aleksander Giertler urodził się 27 grudnia 1945 roku w Nowym Targu. W latach 1960-65 uczęszczał do Liceum Pedagogicznego w Zakopanem. Potem podjął pracę w ZMW w Nowym Targu, w 1964 roku wstąpił do Zrzeszenia LZS. W latach późniejszych przez wiele lat pracował w Zrzeszeniu LZS w Nowym Sączu, pełniąc tam niemal wszystkie funkcje organizacyjne, aż do przewodniczącego Rady Wojewódzkiej włącznie. W roku 1980 włączył się w reaktywowanie ZMW na Sądecczyźnie i pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, a następnie był przewodniczącym Komisji Historycznej ZW ZWM. Przez wiele lat aż do śmierci pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS oraz Przewodniczącego Powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu. W przeszłości był również członkiem Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS. W latach 2000-2005 był komandorem Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS, gdy zaczęła się ona odbywać w Zakopanem.

Jego największą pasją była turystyka. Spełniając się jako działacz społeczny, przez wiele lat zdobywał różne kwalifikacje zawodowe, głównie z zakresu sportu i turystyki. Przez 18 lat był prezesem Nowosądeckiej Izby Turystycznej, którą zakładał i której w 2018 roku został Honorowym Prezesem. Przez wiele był szefem Izby Turystyki RP, w latach 2014-2018 zasiadał w Zarządzie OST „Gromada”. Był także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

W ostatnich miesiącach angażował się społecznie w prace legislacyjne przy opracowaniu tarcz antykryzysowych dla branży turystycznej związanych z COVID-19 na terenie woj. śląskiego. Wiele czasu poświęcił na spotkania z właścicielami biur podróży i hotelarzami wskazując i doradzając jak wyjść z kryzysu. Służył wsparciem i pomocą każdemu kto się do niego zwracał. Niezwykle ceniony w branży turystycznej. Był człowiekiem koleżeńskim, z dużym poczuciem humoru, zawsze służył radą młodszym kolegom i koleżankom.

Wielokrotnie był wyróżniany i nagradzany, m.in.: w 2000 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1999 — odznaką Zasłużony Działacz Kultury, a w 1984 Zasłużony Działacz LZS.

Cześć Jego Pamięci!

Rodzinie Ś.P. Aleksandra Giertlera składamy wyrazy głębokiego współczucia
Koleżanki i koledzy z Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie i Krajowego Zrzeszenia LZS w Warszawie